cộng đồng cộng đồng

Phường 9 Quận 6 Họp mặt mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Sáng ngày 18/01/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 9 Quận 6 phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Qúy Mão 2023 đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng cơ sở đang giữ các nhiệm vụ Trưởng Phó khu phố, tổ trưởng Tổ dân phố là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường.

Ông Trần Việt Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Phường 9 Quận 6 trao tặng quà Tết Qúy Mão, Tết Nguyên Tiêu năm 2023 của Ban Dân tộc Thành phố đến bà Qúach Bạch Ngọc người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Phường 9 Quận 6

Trong buổi họp mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 9 đã trao tặng quà Tết Qúy Mão và Tết Nguyên Tiêu  năm 2023 của Ban Dân tộc Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 6 đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đây là nguồn động viên, khích lệ để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thể phát huy vai trò tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Vũ Hùng Cường – P9 Q 6

Tin khác

Liên kết website Liên kết website