cộng đồng cộng đồng

« Quay lại

Quận 11: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận

Chiều 14/9 tại Trung tâm Chính trị quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Buổi tập huấn với sự tham dự của: ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là Báo cáo viên tại buổi tập huấn; ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; bà Hoàng Kim Chi, Trưởng Phòng Tư pháp quận. Với sự tham dự của hơn 200 cán bộ Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể khu phố là người dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 16 phường

Tại Hội nghị, đã được nghe Báo cáo viên phổ biến các quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách Dân tộc trong giai đoạn mới.

Toàn cành Hội nghị

Buổi tập huấn, nhằm nâng cao kỷ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân trong Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể khu phố. thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của Nhân dân để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tộc.

Quận 11 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website