Phường 9 Quận 11, tuyên truyền, phổ biến sự khắc nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Thực hiện văn bản số 546/STTTT-CNTT ngày 15/3/2023 của  Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Công văn số 507/UBND-VP ngày 17 /3/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân Phường 9 xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm với giao diện đẹp mắt, rõ ràng, phù hợp với xu thế, định hướng xây dựng và phát triển chính quyền số, đô thị thông minh. Từ đó,  giúp người dân nói chung và người dân tộc thiểu số nói riêng  trên địa bàn có thể làm quen, tiếp cận và chia sẻ thông tin chính thống trên không gian mạng thông qua nền tảng các trang thông tin điện tử của Phường (Zalo, Facebook).

Bao gồm:

(1) Video Clip tóm lược "17 điểm khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số"

(Truy cập tại Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lZ7bv3k1vKk)

(2) Mã QR code  đường truyền đến bản PDF  và Youtube "Bản tóm lượt Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số".

Quận 11

Tin khác

Liên kết website Liên kết website