Phường 8, Quận 11: Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2023

Vào lúc 14 giờ, ngày 17 tháng 3 năm 2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2023. Với thành phần tham dự là thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, ban điều hành Khu phố và 04 tổ vận động nghĩa vụ quân sự.

Năm 2023 Hội đồng NVQS Phường 8 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân có 14/13 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 08 thanh niên là dân tộc Hoa. Trong năm qua, công tác vận động thanh niên trúng tuyển luôn được Đảng ủy, UBND và các tổ chức Đoàn thể quan tâm thực hiện, trong đó lực lượng người uy tín trong đồng bào dân tộc đã thể hiện tốt vai trò trong việc phối kết hợp cấp uỷ Chi bộ khu phố, Ban điều hành khu phố vận động thanh niên trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự, vận động chăm lo tốt chế độ cho thanh niên an tâm nhập ngũ. Cụ thể đã chăm lo 14 phần quà mỗi phần trị giá 900.000 đồng, 14 sổ tiết kiệm với trị giá 3.000.000 đồng/ sổ.

Tin khác

Liên kết website Liên kết website