Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà bè tổ chức giám sát đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc tham mưu UBND huyện thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn

Nhằm đánh giá khách quan những ưu điểm, những khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chính sách dân tộc theo quan điểm của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước; đề xuất Văn phòng HĐND và UBND Huyện tiếp tục phát huy những mặt làm được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, ngày 15/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè đã tổ chức giám sát việc tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2022 đối với Văn phòng HĐND và UBND Huyện. Tham dự buổi giám sát có ông Nguyễn Hòa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Trưởng đoàn.

Tại buổi giám sát, có 6 thành viên tham gia đóng góp ý kiến với nhiều nội dung liên quan đến công tác chăm lo, công tác vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, nhân rộng mô hình đồng bào dân tộc phát triển kinh tế có hiệu quả,...

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Hòa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã ghi nhận kết quả mà Văn phòng HĐND và UBND tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp tuyên dương gương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào người dân tộc; phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc ra sức thi đua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động của địa phương; thực hiện tốt công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác thỉnh thị, báo cáo; tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Hồng Yến – H Nhà Bè

Tin khác

Liên kết website Liên kết website