Tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào dân tộc, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận 1

Ngày 5/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" cho đồng bào dân tộc, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn quận tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo viên hội nghị

Tại hội nghị, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn quận đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo chuyên đề 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh", trao đổi, giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đồng thời nêu một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cần bảo tồn, phát huy các yếu tố văn hóa mang nét đặc trưng, gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống thị dân, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh... Đồng thời, cần xây dựng, phát triển con người thành phố hài hòa cả thể lực, trí lực, tâm lực; khơi dậy, phát huy những giá trị đặc trưng tính cách con người thành phố như: Chủ động, năng động, sáng tạo, tiên phong, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm với cộng đồng, có lối sống tử tế, nhân ái… Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân thành phố; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí mong muốn đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, việc tốt trong xã hội, hưởng ứng tham gia xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

                                                                                                            Mai Hương – Q1

Tin khác

Liên kết website Liên kết website