« Quay lại

Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật trên địa bàn Phường 11 Quận 8

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 11, Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố, Ủy ban nhân dân Phường 11 tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật trên địa bàn Phường 11.

Quan cảnh buổi truyền thông, trợ giúp pháp lý

Tham dự buổi truyền thông, Trợ giúp pháp lý có ông Trần Quang Hoành - Báo cáo viên pháp luật Quận 8; đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố; đại diện Phòng Tư pháp Quận 8; ông Phạm Quốc Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11, cùng các luật sư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố và đặc biệt là sự có mặt đại diện 70 người dân trên địa bàn Phường 11 tham dự buổi truyền thông, trợ giúp pháp lý.

Ông Trần Quang Hoành - Báo cáo viên pháp luật Quận 8

Tại buổi truyền thông, Báo cáo viên Trần Quang Hoành đã phổ biến một số chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa đang thực  hiện trên địa bàn Thành phố…qua đó, giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trợ giúp pháp lý cho người dân

Bên cạnh đó, các luật sư và trợ giúp viên đã thực hiện trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề thừa kế di sản, chế độ chính sách đối với người khuyết tật và những thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử hữu nhà, tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Phòng Tư pháp Quận 8 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website