Quận 6, tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra cho cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Quận 6 năm 2023.

Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Báo cáo viên pháp luật Thành phố báo cáo tại hội nghị

Đến dự hội nghị có ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Báo cáo viên pháp luật Thành phố, báo cáo viên tại hội nghị; bà Nguyễn  Thị Khánh – Chánh Thanh tra Quận 6; Ông Tô Nguyễn Hải Sơn – Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác dân tộc Quận 6. Cùng 125 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6; Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành Quận 6; Báo cáo viên pháp luật quận; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Công an quận 6; Viện trưởng Viện kiểm sát; Chánh án Tòa án nhân dân; Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND; Công an, 14 phường; công chức phụ trách công tác tiếp dân của các Phòng, Ban, Ngành Quận 6, cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số quận.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Báo cáo viên pháp luật Thành phố đã giới thiệu những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 như không còn quy định về Thanh tra nhân dân và chuyển sang quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; không quy định cơ quan thanh tra nhà nước trong cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, bỏ hình thức thanh tra thường xuyên, chỉ quy định hình thức thanh tra: thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất để phân biệt thanh tra với kiểm tra.

Qua đó giúp đại biểu tham dự tập huấn hiểu sâu hơn các quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn. Giúp các công chức kịp thời nắm vững hơn những quy định của pháp luật từ đó áp dụng thực hiện đúng quy định bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Quận 6

Tin khác

Liên kết website Liên kết website