« Quay lại

Huyện Bình Chánh tổ chức kiểm tra công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2023 của Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức kiểm tra công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện,

Tham gia đoàn kiểm tra có bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện - Tổ trưởng; bà Nguyễn Hồng Ngọc - Ủy viên Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện -Tổ phó, cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội; Phòng Tư pháp Huyện.

Qua các ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn kiểm tra, bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện kết luận tại buổi làm việc: đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, đặc biệt là các chính sách đặc thù trong đồng bào dân tộc thiểu số: Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh; chính sách hỗ trợ lãi xuất vay; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên thăm hỏi, động viên người có uy tín; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn có đề ra các mô hình, giải pháp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Kim Thanh – H Bình Chánh

Tin khác

Liên kết website Liên kết website