Chính sách Chính sách

 • Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xem toàn văn tại đây
 • Hướng Dẫn Liên Tịch Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Hướng Dẫn Liên Tịch Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xem toàn văn tại đây  
 • Quyết định về ban hành Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

  Cập nhật ngày

    Xem toàn văn Quyết định tại đây
 • Quyết định Phê duyệt Đề án “ Chính sách hỗ trợ chí phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

  Cập nhật ngày

    Xem Toàn văn Quyết định tại đây .
 • Đề án giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

    Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị quan...
 • Tiếp tục thực hiện hỗ trợ chi phí học tâp đối với sinh viên người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 tại các cơ sở giáo dục đại học

  Cập nhật ngày

    Xem toàn văn công văn số 5985/UBND-VX ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố tại đây
 • Tiếp tục thực hiện hỗ trợ chi phí học tâp đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2015

  Cập nhật ngày

    Xem toàn văn Công văn số 263/BDT-CS ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại đây
 • Thông báo mới

  Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

  Liên kết website Liên kết website