Mừng Xuân Tân Sửu 2021 Mừng Xuân Tân Sửu 2021

« Quay lại

TPHCM chính thức thông qua Nghị quyết hỗ trợ giáo dục mầm non

Sáng 23-3, kỳ họp thứ 24, HĐND TPHCM khóa IX đã thông qua các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non.

Theo đó, TPHCM sẽ kéo dài thời gian thực hiện điểm c, khoản 4.2, điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14-6-2014) của HĐND TPHCM về hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM.

TPHCM thông qua nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non

Cụ thể, HĐND TPHCM thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 - 2021 đến hết năm học 2024 - 2025 theo mức như sau: Năm đầu được tuyển dụng: hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng và từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành".

Bên cạnh đó, TP cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 1, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND (ngày 6-7-2017) của HĐND TPHCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, TPHCM cho phép hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.

Ngoài ra, TPHCM cũng hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

Cũng trong sáng 23-3, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại TPHCM.

Theo đó, Nghị quyết áp dụng đối với giáo viên, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, có 6 nhóm đối tượng áp dụng chế độ khen thưởng gồm:

- Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế do Sở GD-ĐT cử tham dự.

- Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi khu vực do Sở GD-ĐT TP cử tham dự.

- Học sinh, học viên đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia do Sở GD-ĐT TP cử tham dự.

- Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi cấp TP do Sở GD-ĐT TP tổ chức.

- Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc cử tham dự.

- Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế, khu vực và giải Nhất cấp TP như trên.

Mức tiền chi đối với học sinh, học viên theo các mức như sau:

- Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương được hưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 200.000.000 đồng; Huy chương Bạc: 160.000.000 đồng; Huy chương Đồng: 120.000.000 đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng.

- Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương được hưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 120.000.000 đồng; Huy chương Bạc: 90.000.000 đồng; Huy chương Đồng: 75.000.000 đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng.

- Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng theo mức sau: Giải Nhất: 50.000.000 đồng; Giải Nhì: 40.000.000 đồng; Giải Ba: 30.000.000 đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng.

- Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp TP được hưởng theo mức sau: Cấp Tiểu học: 5.000.000 đồng; Cấp Trung học cơ sở: 10.000.000 đồng và Cấp Trung học phổ thông: 12.000.000 đồng.

Đặc biệt, học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 1,5 lần mức chi quy định.

Trường hợp học sinh, học viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 2 lần mức tiền thưởng quy định.

Riêng đối với giáo viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế được thưởng theo các mức: Huy chương Vàng: 200.000.000 đồng; Huy chương Bạc: 160.000.000 đồng; Huy chương Đồng: 120.000.000 đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng.

Với giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi khu vực: Huy chương Vàng: 120.000.000 đồng; Huy chương Bạc: 90.000.000 đồng; Huy chương Đồng: 75.000.000 đồng và giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng.

Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia: Giải Nhất: 50.000.000 đồng; Giải Nhì: 40.000.000 đồng; Giải Ba: 30.000.000 đồng và Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng.

Giáo viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi cấp TP được nhận mức thưởng 12.000.000 đồng.

Đội, nhóm giáo viên (từ 2 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định được hưởng mức tiền gấp 2 lần đối với cá nhân. Riêng giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi của học sinh, học viên.

Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ này do ngân sách TP bảo đảm và được bố trí trong trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nguồn THU TÂM – SGGP Online

 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website