Giới thiệu ban dân tộc Giới thiệu ban dân tộc

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh
 
Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn ngang Sở, thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất "Ban Công tác người Hoa thành phố" và "bộ phận quản lý nhà nước về công tác dân tộc của Ban Tôn giáo và Dân tộc thuộc Sở Nội vụ thành phố" (Theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 01/03/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh "về thành lập tổ chức làm công tác dân tộc" và Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/03/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh "về thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố"
 
Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.
 
Trụ sở Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 108, đường Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Hộp thư điện tử

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

Trưởng ban

028 38552202

hvhngoc.bdt@tphcm.gov.vn

Đinh Văn Hòa Phó Trưởng ban 028 38552202

dvhoa.bdt@tphcm.gov.vn

Đặng Thị Tuyết Mai Phó Trưởng ban 028 38552202 dttmai.bdt@tphcm.gov.vn
Tăng Phước Lộc Phó Trưởng ban 028 38552202 tploc.bdt@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chánh Văn phòng

028 38552202

nttnga.bdt@tphcm.gov.vn

Lâm Bỉnh Vinh

Phó Chánh Văn phòng 

028 38552202

lbvinh.bdt@tphcm.gov.vn

Phan Thị Kim Phúc Phó Chánh Văn phòng 028 38552202

ptkphuc.bdt@tphcm.gov.vn

Phương Thơ Minh

Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn

028 38591516

ptminh.bdt@tphcm.gov.vn

Huỳnh Thị Thanh Hà

Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

028 38591516

httha.bdt@tphcm.gov.vn

Trần Chí Vĩ

Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc 028 38552208

tcvi.bdt@tphcm.gov.vn

Trần Lệ Phương

Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc

028 38552208

tlphuong.bdt@tphcm.gov.vn

Lưu Hồng Châu

Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

028 38552621

lhchau.bdt@tphcm.gov.vn

Ban Biên tập Website

 

028 38591516

tinbandantoc@gmail.com

 

 

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!