Hội đoàn Hội đoàn

« Quay lại

Các Hội quán người Hoa chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại huyện Bình Chánh

Nhằm kịp thời chăm lo, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ành ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày 19/5/2021, được sự tài trợ của các Hội quán Tuệ Thành , Sùng Chính, Ôn Lăng , UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc thiểu số bi ảnh hưởng dich Covi19 trên địa bàn huyện.

Thăm dự có ông Phương Thơ Minh – Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn Ban Dân tộc Thành phố, đại diện Ban Quản trị các Hội quán Tuệ Thành, Sùng Chính, Ôn Lăng; lãnh đạo UBND các xã của huyện Bình Chánh. Do tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, UBND huyện đã tổ chức 4 cụm trao  tại các địa diểm: UBND xã Phong Phú ; UBND xã Tân Qúy Tây; UBND xã Tân Kiên và UBND xã Vĩnh Lộc B.

Quang cảnh buổi trao qua tại xã Phong Phú

Ông Lâm Phước – Phó ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Phong phú.

Quang cảnh buổi trao qua tại xã Tân Quý Tây

Ông Lâm Phước – Phó ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành phát biểu tải xã Tân Quý Tây

Ông Lâm Phước – Phó ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Tân Quý Tây

Quang cảnh buổi trao qua tại xã Tân Kiên

Bà Ngô Lệ Châu - Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Ôn Lăng phát biểu tãi xã Tân Kiên.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiên trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 

Ông Huỳnh Hồng Sinh – Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Sùng Chính trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Tân Kiên

Bà Ngô Lệ Châu - Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Ôn Lăng trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Tân Kiên

Quang cảnh buổi trao qua tại xã Vĩnh Lộc B

Ông Huỳnh Hồng Sinh – Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Sùng Chính phát biểu tại xã Vĩnh Lộc B

Bà Lại Thị Bích Trâm – Phó Bí thư thường trực xã Vĩnh Lộc B trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 

Ông Huỳnh Hồng Sinh – Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Sùng Chính trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Lộc B

Bà Ngô Lệ Châu – Phó trưởng ban Quản trị Hội quán Sùng Chính trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Lộc B

WEB – BDT

Tin khác

Liên kết website Liên kết website