Hội đoàn Hội đoàn

Hội quán Sùng Chính trao học bỗng và trao thưởng cho sinh viên, học sinh

Ngày  28 tháng 8 năm 2022, tại Trung tâm văn hóa Quận 5 - Cơ sở 2, Ban Quản trị Hội quán Sùng Chính tổ chức trao học bỗng và trao thưởng cho sinh viên, học sinh. Trong buổi họp mặt này, Hội quán đã trao 02 loại học bổng gồm: 4 phần "Học sinh đạt giải thưởng cấp Thành phố", 14 phần "Trợ giúp sinh viên, học sinh nghèo hiếu học" với tổng số tiền là 28.500.000 đồng. Ngoài ra, Ban Khuyến học Hội quán đã phân về các quận, huyện tiến hành tổ chức trao học bổng "khuyến tài".

Hình ảnh buổi trao học bổng:

TL.Phương (P.CSDT)

 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website