Hội đoàn Hội đoàn

« Quay lại

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du tại Quận 5

Sáng 02/02/2023, Hội quán Nghĩa An và các Hội quán đồng bào Hoa trên địa bàn Quận 5 đã tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du. Đến tham dự có bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Bí thư Quận ủy Quận 5; ông Lê Tấn Tài - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận 5, Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận 5.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du với đoàn Nghinh Ông khoảng 500 người, với đội Nguyên lão, lồng đèn, cồng chiêng cổ nhạc, ngũ phong kỳ, cờ phướn, bát tiên, Ban Quản trị các hội quán hộ giá kiệu Quan Thánh Đế Quân diễu hành từ Chùa Ông – Hội quán Nghĩa An, lần lượt đi qua các Hội quán Sùng Chính – Hải Nam – Nhị Phủ - Hà Chương – Tuệ Thành. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du là một phần của "Tập quán xã hội và tín ngưỡng tết Nguyên tiêu người Hoa Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh" đã được công nhận di sản phi vật thể quốc gia năm 2020.

Một số hình ảnh tại Lễ Nghinh Ông

Quận 5

Tin khác

Liên kết website Liên kết website