Chính sách dân tộc Chính sách dân tộc

 • [Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

  Cập nhật ngày

 • Sách 1 : Sách nói cho người có uy tín năm 2022

  Cập nhật ngày

              Bấm vào hình đề nghe đọc  
 • Sách 2 : Sách nói về Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về ban hành chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Cập nhật ngày

                 Bấm vào hình đề nghe đọc  
 • Mã QR code giới thiệu các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Nhằm giúp cho người dân thuận tiện tìm hiểu, tiếp cận nhanh các Chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Chính sách Dân tộc Ban Dân tộc Thành phố thực hiện mã QR code giới thiệu các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Cập nhật ngày

  Sáu chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh:
 • Chính sách Hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Hướng dẫn liên tịch của Ban Dân tộc - Sở Lao động , Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Chính sách xã hôi Thành phố. Ban Dân tộc Thành phố triển khai hương dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xem toàn văn tại đây
 • Hướng Dẫn Liên Tịch Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Hướng Dẫn Liên Tịch Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xem toàn văn tại đây  
 • Công ty Bánh kẹo Á Châu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

  Cập nhật ngày

  Ban Dân tộc thành phố phối hơp Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Á Châu thực hiện đào tạo nghề miễn phí và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số
 • Hiển thị 1 - 10 of 24 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 3

  Liên kết website Liên kết website