chính sách dân tộc chính sách dân tộc

« Quay lại

Chính sách Hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch của Ban Dân tộc - Sở Lao động , Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Chính sách xã hôi Thành phố. Ban Dân tộc Thành phố triển khai hương dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối tương được hỗ trợ là lao động người dân tộc thiểu số có tên trong danh sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (có mã số) của thành phố theo từng giai đoạn, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (Mẫu số 03/TD), không phải thế chấp tài sản và đươc miễn các lệ phí làm thủ tục vay vốn.

Người vay vốn được hỗ trợ bù lãi vay phải đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, hoàn trả nợ và vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận. Mức vay và thời gian vay tuy theo mục đích sử dụng vốn vay và theo thỏa thuận giữa người vay và Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, mức vay tối đa theo quy địng hiện hành ( hiện nay mức vay tối đa là 100 triệu đồng, thời gian vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 10 năm, đối với hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo của thành phố là 5 năm). Lãi suất cho vay của quỹ Xóa đói giảm nghèo là 0.5% / tháng (6.0% năm) và được ngân sách thành phố hỗ trợ cấp bù lãi suất 04% năm, đối với các khoản vay trong hạn. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2025.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Tin khác

Liên kết website Liên kết website