Chính sách dân tộc Chính sách dân tộc

« Quay lại

CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG THỰC HIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Sáu chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020.

2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2014-2020 ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.

3. CHÍNH SÁCH MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC CHĂM VÀ KHMER TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TỪ NĂM HỌC 2013-2014 ĐẾN NĂM HỌC 2019-2020.

4. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016-2020.

5. CHÍNH SÁCH ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO TỔNG HỢP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016-2020.

6. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂ TỘC THIỂU SỐ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

     BIỂU MẪU CỦA CÁC CHÍNH SÁCH

 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website