Chính sách dân tộc Chính sách dân tộc

« Quay lại

Mã QR code giới thiệu các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm  giúp cho người dân thuận tiện tìm hiểu, tiếp cận nhanh các Chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Chính sách Dân tộc Ban Dân tộc Thành phố thực hiện mã QR code giới thiệu các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Để tìm hiểu chi tiết, xin quét mã QR đính kèm

Phòng Chính sách dân tộc – Ban Dân tộc Thành phố

Tin khác

Liên kết website Liên kết website