Chính sách dân tộc Chính sách dân tộc

« Quay lại

Sách 2 : Sách nói về Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về ban hành chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

             Bấm vào hình đề nghe đọc

 

Tin khác

Liên kết website Liên kết website