không xả rác không xả rác

« Quay lại

Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!