Kinh tế - Xã hội Kinh tế - Xã hội

« Quay lại

ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM NĂM 1943 – VĂN KIỆN CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vừa ký ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 – 2023). Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu nội dung chính của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943

Nguồn Thu Phương - Trọng Quỳnh – Cổng Thông tin điện tử Quố hội

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Liên kết website Liên kết website