pháp luật và cuộc sống pháp luật và cuộc sống

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

         Bấm vào hình để xem kích thước thật

 

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!