pháp luật và cuộc sống pháp luật và cuộc sống

Truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2251/KH-UBND-NCPC ngày 23/5/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức  "Ngày Pháp luật nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11"  trên địa bàn Thành phố năm 2022, Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố  quan tâm triền khai thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân da6ntai5 cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và theo dõi chương trình Lễ  hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam năm 2022, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022( dược truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Xem nôi dung chi tiết tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!