pháp luật và cuộc sống pháp luật và cuộc sống

Đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố

 

Thực hiện Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố đã đăng tải 32/35 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản lien quan đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp ( https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/) và Cổng Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/).

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!