Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Kế hoạch Hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2626 /QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến nam8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoach5hanh2 động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Xem Kế hoạch số 2626/QĐ -UBND  tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!