Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Quyết định Phê duyệt Đề án “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính” của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án "Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính"

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!