Thông báo mới Thông báo mới

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023

Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

-Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 142.

- Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc Ủy ban nhân dân các quận: 240.

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Xem toàn văn thông báo tuyển dụng tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!