Thông báo mới Thông báo mới

Quyết định về điều chỉnh phân công công tác thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

 

Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

Xem toàn văn tại dây 

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!