Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Thông báo số 58 /BT-BDT Thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác Đại hội, Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số đối với các quận, huyện tổ chức điểm cấp thành phố

Xem toàn văn tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!