Thông báo mới Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng - Ban Dân tộc Thành phố cần tuyển dụng 01 công chức phụ trách Công nghệ thông tin

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, có chức năng tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố, cần tuyển dụng công chức làm việc tại Ban Dân tộc.

Xem thông tin cụ thể tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!