Thông báo mới Thông báo mới

Tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người đề phòng, chống dịch COVID-19

 

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác [hòng, chống dịch COVD-19;

Xét đề xuất của Sở Y tế về một số nội dung trong hoạt động phòng,  chống dịch COVID-19;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người, thực hiện việc đeo khâu trang tại nơi công cộng, tạm thời dóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Xem toàn văn tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!