Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Thông báo: Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước năm 2020, Ủy ban Dân tộc thông báo kế hoạch xét tuyển công chức như sau:

I. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

05 chỉ tiêu (có phụ lục chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀ YÊU CẦU HỒ SƠ

1. Điều kiện và tiêu chuẩn

a) Là người dân tộc thiểu số có quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (có phụ lục chi tiết kèm theo);

- Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Đối tượng xét tuyển

Người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ 25 trở xuống tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, yêu cầu người dự tuyển ký tên trên từng trang của Phiếu dự tuyển và có dán ảnh chụp trong 3 tháng gần nhất.

b) Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu minh chứng kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường. Đối với bằng đại học trở lên do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp, yêu cầu người dự tuyển phải có văn bản xác nhận của Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

c) Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) và chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo cấp và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo yêu cầu tại điểm d khoản 1 mục II.

d) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

đ) Bản sao công chứng giấy khai sinh.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến này nộp hồ sơ dự tuyển.

f) 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên. Hồ sơ dự tuyển nộp trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 1. Nội dung xét tuyển

Căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, nội dung xét tuyển như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra kết quả học tập và kết quả nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn của người dự tuyển.

Tổng thời gian chuẩn bị và phỏng vấn không quá 60 phút.

Nội dung phỏng vấn hiểu biết chung về hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, ngành công tác dân tộc, chế độ công chức, công vụ; chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Xác định thí sinh trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên, đồng thời mỗi nội dung phỏng vấn đều phải đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị tuyển dụng theo vị trí việc làm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 24/10/2020, trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng 1804, tầng 18, trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

Công chức nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại liên hệ: 024.37343526/ 024.37347652

3. Phí xét tuyển

Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn công chức từ sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp xuất sắc, Ủy ban Dân tộc không thu lệ phí đối với thí sinh dự tuyển.

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định nêu trên tại Thông báo. Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển.

 

Chi tiết: Thông báo số 1243/TB-UBDT ngày 25-9-2020

nguồn - Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!