Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gối thầu: Mua sắm bộ bàn ghế hội trường tại Ban Dân tộc năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gối thầu: Mua sắm bộ bàn ghế hội trường tại Ban Dân tộc năm 2020

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!