Thông báo mới Thông báo mới

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về học bổng Chính phủ Úc

Tiếp nhận Công văn ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực thông báo về Học bổng Chính phủ Úc vòng tuyển chọn 2021 nhận hồ sơ đăng ký, Sở Nội vụ thông báo như sau:

Đây là học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam học bậc Thạc sĩ ở Úc và khóa học sẽ bắt đầu từ năm 2022. Các ứng viên được học bổng sẽ theo học tại một trường đại học của Úc do ứng viên lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu, đổi mới và y tế. Các học bổng này dành cho chương trình toàn thời gian. Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của chương trình. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 4 năm 2021 (nộp trực tiếp cho chương trình). Thông tin chi tiết về tiêu chí, các điều kiện để xin học bổng và các nội dung khác tham khảo trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://australiaawardsvietnam.org/.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu tham khảo và đăng ký dự tuyển theo quy định của chương trình.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!