Thông báo mới Thông báo mới

« Quay lại

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023

Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

-Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 142.

- Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc Ủy ban nhân dân các quận: 240.

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Xem toàn văn thông báo tuyển dụng tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!