Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

« Quay lại

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Thiện - Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thự Quận ủy Quân 1; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ban, phòng chuyên môn trực thuộc và đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phốvà bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố thực hiện việc ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2022 - 2025

Nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị tập trung các nhiệm vụ như sau:

1. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập hợp đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Về triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"… để vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dân tộc thiểu số.

3. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời những vấn đề cấp thiết của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, đồng thời đề xuất và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trong đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp xây dựng, thẩm định các đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.

5. Phối hợp hằng năm giữa hai cơ quan trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; hỗ trợ báo cáo viên, truyên truyền viên; phối hợp giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và các tổ chức xã hội.

6. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm thực hiện các chính sách nhằm động viên người có uy tín; định kỳ phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu người có uy tín.

7. Phối hợp với các ban, ngành và Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

8. Khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, mô hình hay và có tác động tốt trong đồng bào người dân tộc thiểu số. Phối hợp thăm, chúc mừng và động viên bà con các dân tộc nhân dịp các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, ngày lễ của các dân tộc.

Hai đơn vị sẽ triển khai thực hiện Chương trình công tác phối hợp với những nội dung thiết thực, sát tình hình thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

                                                                         TL Phương - P.CSDT

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Liên kết website Liên kết website