Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

« Quay lại

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2023)

Trong không khí cả nước hân hoan đón mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Quốc tế lao động 1/5. Ngày 27/4/2023, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2023). Trưởng ban Ban Dân tộc Huỳnh Văn Hồng Ngọc, các đ/c Phó Trưởng ban Đặng thị Tuyết Mai, Đinh Văn Hòa, Tăng Phước Lộc và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc cùng tham dự lễ kỷ niệm.

Ngày 3-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số. Đây là cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về lĩnh vực dân tộc của nước ta. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 23-10-1992, thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã quyết định hợp nhất Ban Dân tộc Trung ương với Văn phòng Miền núi và Dân tộc thành Ủy ban Dân tộc và Miền núi. Năm 2002, theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, ngày 5-8-2002, Ủy ban Dân tộc và Miền núi trở lại với tên gọi Ủy ban Dân tộc - cơ quan thuộc Chính phủ cho đến nay

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn ngang Sở, thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành và các địa phương, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong năm 2022 thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra; cán bộ, công chức Ban Dân tộc Thành phố có sự chủ động, đổi mới phương thức thực hiện chương trình công tác dân tộc, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội", Ban Dân tộc Thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, qua đó trong quý I năm 2023 tuy tình hình kinh tế - xã hội Thành phố gặp không ít khó khăn, nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị đã cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, trọng tâm là tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Quý Mão cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố; xác định trong thời gian còn lại của năm 2023 với nhiều thách thức cả khách quan lẫn chủ quan tại Thành phố, nhưng tập thể Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố và công chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó tập trung các giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các trường học, các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là, Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng, tiềm năng, thế mạnh kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số nhất là trong đồng bào người Hoa; khuyến khích động viên các doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với 3 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố.

Ba là, Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn
2021 - 2030 tại Thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045 của Chính phủ.

Bốn là, Tiếp tục thực hiện các chương trình lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tập trung công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững nâng cao mức sống, nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để phát huy mọi nguồn lực trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.

Năm là, Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các dự án, chương trình thực hiện chính sách dân tộc về hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ giáo dục...Thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Sáu là, Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng diện khó khăn đặc biệt của đồng bào dân tộc thiểu số: Gia đình chính sách, hộ nghèo, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, sinh viên học sinh, công nhân lao động, thiếu nhi, người cao tuổi, cán bộ phụ nữ cơ sở, giáo viên, người cao tuổi, cựu quân nhân.

Bảy là, Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa người có uy tín Thành phố và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Dân tộc Thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững ổn định trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chung Chí Hiếu - BDT

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Liên kết website Liên kết website