Thời Sự Thời Sự

 • Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Thành phố với mô hình “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Tủ sách Bác Hồ trực tuyến”

  Cập nhật ngày

  Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Thành phố xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây còn là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, quyết tâm xây dựng Chi bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 • Bí thư Thành ủy TPHCM: TPHCM đề xuất đăng cai thí điểm những vấn đề mới, chưa có quy định

  Cập nhật ngày

  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu, TPHCM mạnh dạn đề xuất Trung ương chọn TPHCM để triển khai thực hiện thí điểm những vấn đề mới, những vấn đề cần thiết phát sinh trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
 • Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy mạnh hơn nữa truyền thống anh hùng, kinh nghiệm đổi mới, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là đầu tàu và động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ và cả nước

  Cập nhật ngày

  Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022.
 • Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022, Ban Dân tộc Thành phố trân trọng giới thiệu 19 tranh truyền thông cổ động về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thiết kế.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo điều kiện tốt nhất để TPHCM phát triển nhanh và bền vững

  Cập nhật ngày

  Phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm: “Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về TPHCM” và bày tỏ sự mong đợi, tin tưởng vững chắc thời gian tới, TPHCM phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình, thật sự để “Thành phố Hồ Chí Minh quê ta/ Đã viết lên thiên anh hùng ca/ Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói/ Lưu danh đến muôn đời”. Tổng Bí thư cũng lưu ý, Quốc hội, Chính phủ cùng các ban, bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, làm việc trực tiếp với TPHCM để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của Thành phố, tạo điều kiện để Thành phố phát triển trên tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để TPHCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, xứng tầm hơn nữa với vị trí quan trọng của mình.
 • Sức mạnh lòng dân

  Cập nhật ngày

  Những ngày qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2022) diễn ra ở các cơ quan, đơn vị của TPHCM và tỉnh thành miền Nam. Đã 77 năm trôi qua, kể từ ngày “Mùa thu rồi, ngày hăm ba/Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến...”. Hôm nay, Nam bộ kháng chiến vẫn là sự kiện lịch sử sáng ngời ý chí và tinh thần yêu nước của nhân dân Nam bộ. Và bài học về phát huy sức mạnh lòng dân trong những ngày mùa thu ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.
 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực - nhiệm vụ cấp bách và cần kíp - Bài 3: Để nội dung, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư đi vào đời sống

  Cập nhật ngày

  Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập, luận giải một cách khoa học, đầy đủ trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Nhiệm vụ cấp bách và cần kíp - Bài 2: Kiểm soát quyền lực - thanh bảo kiếm quan trọng

  Cập nhật ngày

  Với 464 trang, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (gọi tắt là tác phẩm) đã lựa chọn, tập hợp và đúc kết từ 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tác phẩm, đồng chí Tổng Bí thư đã dành một thời lượng lớn bàn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - một nhiệm vụ cấp bách và cần kíp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam.
 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực - nhiệm vụ cấp bách và cần kíp - Bài 1: Lựa chọn tất yếu khách quan để phát triển

  Cập nhật ngày

  Bất cứ một quốc gia, dân tộc nào muốn tồn tại, phát triển và tiến bước cùng thời đại, đều phải có một tư tưởng của mình hoặc phải chọn lấy một tư tưởng thích hợp. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ, sự lựa chọn ấy chỉ được coi là đúng đắn và phù hợp khi bắt nguồn từ thực tế đất nước, từ tính cách của dân tộc, từ ước vọng tha thiết của nhân dân. Mặt khác, phải phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, với xu thế tất yếu của nhân loại tiến bộ.
 • Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc Hoa

  Cập nhật ngày

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong muốn các hội quán sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình.
 • Hiển thị 1 - 10 of 14.239 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 1.424