Đoàn đại biểu người có uy tín tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Nha Trang và thành phố Đà Lạt

Ban Dân tộc Thành phố tổ chức đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid 19. Năm nay, Đoàn sẽ tham...

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 64098742