Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thưc hiện Nghị quyết số 23 ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mần non, hoc sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022 - 2023

Ngày 17/5/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức đã ký Quyết định số 1962/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thưc hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành...

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 36800202