thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa xe ô tô năm 2020 tại Ban Dân tộc

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa xe ô tô năm 2020 tại Ban Dân tộc

Xem toàn văn tại đây

Tin khác

Thông báo mới

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!