thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Nâng cao trách nhiệm công vụ, cải cách thủ tục hành chính

Sáng 16-2, Ban Pháp chế HĐND TPHCM khảo sát tại quận 12 phục vụ chương trình "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" tháng 3, chủ đề "Trách nhiệm công vụ - cải cách thủ tục hành chính". Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh làm trưởng đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND phường An Phú Đông, quận 12

Đoàn đã khảo sát công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận 12 và UBND phường An Phú Đông. Đồng thời, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người dân về công tác giải quyết thủ tục hành chính, thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo UBND quận 12, việc cập nhật, công khai thủ tục hành chính tại quận 12 cơ bản đã hoàn thành, các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đã đảm bảo bám sát các quyết định của thành phố. Trong năm 2022, quận 12 tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên 17.200 hồ sơ trong tổng số hơn 54.500 hồ sơ thủ tục hành chính; không phát sinh các phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác phối hợp giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện tốt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,99%, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính quận đạt 99,57%. Trong năm, quận 12 cũng đã thực hiện xin lỗi đối với 18 trường hợp giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn (18/510.307 hồ sơ đúng hạn).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quận thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, quận 12 tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng…

Quận 12 tập trung cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ

Dù công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ được tập trung thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quận 12 còn gặp một số khó khăn như số lượng cán bộ, công chức chưa tương xứng so với yêu cầu nhiệm vụ thực tế; số lượng người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; công tác rà soát, điều chỉnh và công bố một số thủ tục hành chính còn chưa kịp thời so với quy định.

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc nhấn mạnh, quận luôn xác định mục tiêu lấy nhân dân làm trung tâm để phục vụ. Cán bộ, công chức, viên chức quận phục vụ nhân dân với tâm thế của người làm dịch vụ, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ người dân nhiệt tình, chu đáo.

Sau khi khảo sát, nghe ý kiến của cử tri, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh ghi nhận những nỗ lực của UBND quận 12 trong cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, mong muốn quận 12 tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ.

Nguồn NGÔ BÌNH – SGGP Online

Tin khác