thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Dân là gốc, trọng tâm và là trung tâm của mọi quyết sách

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 20-2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23.

Sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng

Kết luận hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ, hội thảo trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học…. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 hoàn chỉnh các tài liệu, báo cáo Bộ Chính trị xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, đánh giá tổng kết và ban hành chủ trương mới về vấn đề này trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua tiếp thu các ý kiến, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải thực hiện cho tốt vì qua đánh giá, tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Cùng với đó, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược. Trong từng thời kỳ, từng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng phải chọn được vấn đề trọng tâm, làm trung tâm đoàn kết toàn dân cùng hướng đến.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khẳng định một nguyên tắc của Đảng ta là ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Dân là gốc, trọng tâm và là trung tâm của mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhắc đến vấn đề chính sách pháp luật về đất đai đang được đề xuất sửa đổi hiện nay, Thường trực Ban Bí thư nhìn nhận bên cạnh những thành công, các chính sách cũng bộc lộ hạn chế. Đồng chí dẫn chứng, gần 70% vụ khiếu kiện khiếu nại liên quan đất đai; các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ cũng có liên quan đến đất đai.

"Vậy nhiệm kỳ này, ít nhất về mặt chính trị, sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó. Để làm sao mọi chủ trương đường lối, quyết sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lòng dân", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cùng với đó, tập trung xây dựng MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị-xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, việc này có những bước tiến rất quan trọng, không chỉ nhận thức mà trong hành động cũng có nhiều tiến bộ. Cụ thể, đồng chí dẫn chứng việc bố trí cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân vận, đoàn thể trong thời gian qua có nhiều tiến bộ. Đó là không bố trí cán bộ bị kỷ luật, vi phạm khuyết điểm công tác ở các lĩnh vực này. Hiện nay, cán bộ đưa về công tác phải là những cán bộ có uy tín, thực sự có khả năng vận động, tập hợp, trở thành trung tâm đoàn kết.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm, để xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội.

"Chúng ta không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên.

Thời gian qua cho thấy, điều này càng ngày càng khẳng định được rõ nét, chúng ta nói xây dựng Đảng là then chốt và thời gian qua khi chúng ta đầu tư cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, cái này cần tiếp tục làm mạnh mẽ hơn thời gian tới", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ta nâng cao mức độ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái. Việc này để Đảng ta mạnh hơn, khẳng định được vai trò lãnh đạo, đưa đất nước vững vàng tiến lên, để đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến công tác cán bộ, đó là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể hơn đó là xây dựng đội ngũ cán bộ phải gương mẫu, phải đi trước để làng nước theo sau, phải biết lo trước cái lo của người dân, vui sau cái vui của người dân, phải cùng với nhân dân.

Nguồn THU HƯỜNG - VĂN MINH – SGGP Online

Tin khác