thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của TPHCM đối với vùng Đông Nam bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; vì sao cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững; mục tiêu, quan điểm phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 như thế nào; làm rõ những thành tựu đã đạt được của TPHCM, nhất là giai đoạn hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, khẳng định vị thế và sự đóng góp quan trọng của TPHCM trong vùng Đông Nam bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền kết quả, tiến độ thực hiện các giải pháp đẩy mạnh 4 chương trình phát triển thành phố với 51 đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Thảo luận xác định rõ vai trò lãnh đạo cấp ủy ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị về phát huy trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân thành phố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố theo Chương trình hành động 36 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết 31.

Nguồn THU HƯỜNG – SGGP Online

Tin khác