thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030" năm 2022, Ban Dân tộc Thành phố trân trọng giới thiệu 19 tranh truyền thông cổ động về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thiết kế.

                                                                                                                       Chí Hiếu

 

 

 

Tin khác