thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

                         Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tin khác