thời sự trong nước thời sự trong nước

« Quay lại

Lãnh đạo Thành phố, sở, ngành và UBNDTP Thủ Đức, các quận, huyện thăm và chúc Tết Ban Dân tộc Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023

Ban Dân tộc Thành phố đã vinh dự được tiếp đón lãnh đạo Thành phố, sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện đã đến thăm và chúc Tết công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023

 

Phó Chủ tịch UBND TP  Ngô Minh Châu

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cùng các Phó ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân tộc Thành phố đón tiếp ông Ngô Minh Châu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố.

 

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố

Bà Đặng Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc cùng ông Trần Chí Vĩ đón tiếp bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố.

 

Công an Thành phố

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân Tộc cùng ông Lâm Bỉnh Vinh – Phó Chánh Văn phòng tiếp đại diện Công an Thành phố.

 

Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn

Ông Tăng Phước Lộc – Phó Trương ban Ban Dân tộc Thành Phố tiếp ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ Biên Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn.

 

Thành phố Thủ Đức

 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân Tộc đón tiếp Đoàn thành phố Thủ Đức.

 

Quận 1

Ông Tăng Phước Lộc – Phó Trương ban Ban Dân tộc Thành Phố tiếp Phó Chánh Văn phòng UBND Quậ 1 

 

Quận 6

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân Tộc cùng ông Lâm Bỉnh Vinh – Phó Chánh Văn phòng đón tiếp Đoàn UBND Quận 6.

 

Quận 8

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân Tộc đón tiếp Đoàn UBND Quận 8

Quận 10

Bà Đặng Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc cùng ông Phương Thơ Minh – Trưởng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn đón tiếp Đoàn UBND Quân 10

 

Quận 11

Bà Đặng Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc đón tiếp Đoàn UBND Quân 11

 

Quân Tân Phú

Bà Phan Thị Kim Phúc – Phó Chánh văn phòng Ban Dân tộc  đón tiếp đại diện UBND  quận Tân Phú.

Huyện Nhà Bè

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc đón tiếp Đoàn UBND huyện Nhà Bè

Hội quán Sùng Chính

Bà Đặng Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc, bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc cùng ông Trần Chí VĨ – Trưởng Phòng Chính sách dân tộc tiếp ông Trịnh Ngọc – Trưởng Ban Quản trị Hội quán Sùng Chính

Thất Phủ Quan Đế Miếu

Ông Đinh Văn Hòa – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tiếp đại diện Ban Quản trị Thất Phủ Quan Đế Miếu .

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng , Ông Phương Thơ Minh - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, ông Trần Chí Vĩ – Trưởng Phòng Chính sách dân tộc đón tiếp Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố.

Thánh đường Musulmane 66 Đồng Du Quận 1

Ông Đinh Văn Hòa – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tiếp Đoàn Ban Quản trị Thánh đường Musulmane

WEB -BDT

Tin khác