Phường 4 Quận 10 tuyên truyền và mạn đàm tiểu sử ứng cử viện ĐBQH và HĐND trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Khu phố 4

(18/05/2021 10:11)