Dự án, mua sắm công Dự án, mua sắm công

 • Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa xe ô tô năm 2020 tại Ban Dân tộc

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa xe ô tô năm 2020 tại Ban Dân tộc Xem toàn văn tại đây
 • Kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2020

  Cập nhật ngày

  Kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2020 Xem toàn văn tại đây
 • Thông báo mới

  Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!